Biseer-Kerux BV
Dienstbaar & Verkondiging

Werkwijze & gebruikte methodes

Client-centrale gerichte oriëntatie

Rouw kan op verschillende manieren worden verwerkt. Daarom werken wij binnen BISEER-KERUX met verschillende methode om jou te helpen je rouw, verdriet en pijn te verwerken. Daarbij staat jouw verhaal centraal. Eén van de methodes die aan de basis van onze hulpverlening staat, is de ciient-centrale methode. Carl Rogers (1902-1987) was de grondlegger van deze methode. Hij pleitte voor een cliëntgerichte benadering waarbij niet jouw probleem maar jij als mens centraal staat. We leren jou hoe je met rouw, pijn en verdriet kunt omgaan gebaseerd op beschikbaren hulpbronnen in jouw leven. Geloof en religie kan hierbij een essentiële hulpbron zijn.

Omdat elk rouwproces uniek is, maken wij binnen Biseer-Kerux gebruik van de hechtingscirkel. Hechting speelt een belangrijke en unieke rol in ieders leven.  Het is per pesoon en omstandigheid verschillend hoe mensne zich hechten. Dit uit zich voornamelijk wanneer het aankomt op rouw en verdriet. Hechtingsprobematiek kan een negatieve rol spelen bij het verwerken van jouw rouw, verdriet en pijn. 

In onze hulpverlening koppelen wij jouw hulpvraag aan het Duaal Proces Model.  Dit rouwmodel is ontwikkeld door Maggie Stroebe en Henk Schut (1999, 2010). Rouw is een dynamisch proces. Het ene moment ben je vrolijk, het volgende moment wordt je overmant door rouw. Dit hoort bij een natuurlijk rouwproces. 

Dit resulteert in verschillende fase van jouw rouw. De Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) is o.a. wereldwijd bekend geworden vanwege haar taboedoorbrekende opvattingen, lezingen en workshops over het stervensproces en rouwverwerking. Daar voor ontwikkelde zij een fasemodel (curve).  

Bij het begeleiden van onze clienten gebruiken wij verschllende wetenschappelijke rouwmodellen. Elke client is uniek en behoeft een individuele begeleiding. Hechting, onthechting en de verschillende fase van rouw staan hierbij cenraal. Dit staat ook centraal binnen de begeleiding door Biseer-Kerux.

Binnen Biseer Kerux vinden wij het belangrijk om jou op een goede manier door deze verschillende fases van rouw heen te begeleiden. Wij begrijpen dat deze verschillende fase van rouw ook onderdeel zijn van jouw levensverhaal. Hoe jij gehecht bent aan je dierbare, vrienden, binnen relaties, etc., speelt hierbij een belangrijke rol in onze hulpverlening. Wij willen je graag helpen om op een juiste maniere deze fases te doorlopen zodat jouw rouw, pijn en verdriet jouw leven niet langer blokkeert.

Voorbeeld werkwijze rouwcoach casus 


E-mailen
Bellen
Map
Info