Biseer-Kerux BV
Dienstbaar & Verkondiging

Wie zijn wij?


De naam BISEER-KERUX

Taal en Religie zijn onderdeel van het fundament van BISEER-KERUX. De naam BISEER-KERUX is als een gevolg hiervan een samenvoeging van het Hebreeuwse woord BISEER wat goed of slecht betekent, en het Griekse woord Kerux wat verkondiging betekent. Religieuze taal is een vast onderdel binnen onze coaching en counseling sessies. Binnen het Hebreeuws zijn er een groot aantal verschillende woorden die uitdrukking kunnen geven aan het begrip ‘verkondigen’: waaronder biseer, ‘(goed of slecht) nieuws brengen’ (Jes.6m), hodia, ‘bekendmaken, verkondigen’ (Ps. 89:2), higied, ‘bekendmaken’ (Ps. 9:12) en siper, ‘opnoemen, verhalen’ (Jer. 51:10). 

In het Dorische Grieks komt het woord 'kerux' naar voren. Het betekent: 'heraut'of 'officiële boodschapper'. Daarvan werd het Griekse woord 'kerukeion', de herautenstaf, het embleem van de boodschapper, afgeleid. De samenvoeging van deze twee woorden symboliseert hoe het Oude verbond uitgesproken in de Hebreeuws-Jiddisch taal nauw verbonden is aan het Nieuwe verbond uitgesproken in de Hebreeuws-Aramese taal en opgetekend in de Griekse taal. Taal (Linguïstiek) is voor Addy de levensader om in goede- en slechte tijden de boodschap van God door te geven. Om de herautenstaf op te pakken!

Onze missie binnen taal en religie

BISEER-KERUX is een coaching praktijk met een missie. Naast het traditioneel begeleiden van mensen en groepen door middel van coaching en counseling heeft BISEER-KERUX de missie om mensen uit te dagen om de aloude paradijselijke religieuze taal te herontdekken. Om mensen uit te dagen om deze taal te (leren) gaan spreken. Om het onderdeel te maken van je eigen levensverhaal. Wellicht vraag u zich af of deze taal nog wel bestaat. Nog wel van toepassing is binnen moderne samenlevingsverbanden. Wij komen graag met u in gesprek om aan te tonen dat deze taal nog steeds springlevend is. Dat deze taal universeel is en toepasbaar binnen de samenlevingsverbanden van alle eeuwen en tijden

Onze visie op het religieuze taalgebruik als opleider

Als opleider zijn wij ervan overtuigd dat het adopteren van deze aloude religieuze taal er toe mag leiden dat er een vernieuwende maatschappelijke stroming ontstaat waar mannen en vrouwen in alles volledig gelijkwaardig voor God staan. Waarbij ze gebruik mogen maken van verschillende gaven om zo hun steentje bij te dragen in het doorgeven van deze aloude boodschap van God. Waar vrouwen zelfs de redders en beschermers (Ezers) voor hun eigen mannen en kinderen kunnen zijn. Een opdracht en beeld door God aan vrouwen gegeven in de tuin van Eden. Een gave van God dat gekoppeld is aan het verlies van eeuwige leven met als doel om een nieuw leven en een nieuw begin te creëren. Dit beeld is gekoppeld hoe Jezus onze redder is.  Een beeld alreeds zichtbaar binnen het Oude Testament en binnen het boek van de Psalmen (o.a. ps. 121). Deze missie en visie zit opgesloten in de naam van BISEER-KERUX. 

E-mailen
Bellen
Map
Info